Isang Mensahe sa Ating Mga Naghahangad Na Mamuno

Sumulat ako upang himukin ang mga nagpahayag ng interes sa pagtakbo para sa isang posisyon ng pamumuno. Dalangin ko na, tulad ni Haring Solomon, ang hangarin ninyo ay taimtim na maglingkod at mangalaga sa mga tao.1 Bilang isang pinuno, sigurado akong marami kang mahuhusay na ideya at intensyon para sa iyong mga nasasakupan. At pinahahalagahan…Continue reading Isang Mensahe sa Ating Mga Naghahangad Na Mamuno

Obeying A God-Established Government In Times of Crisis

Let me say this at the onset that no good government is perfect. I mentioned the word good as opposed to a wicked government wherein leaders govern as dictators and tyrannical rulers suppressing human freedom without love, respect, and compassion for her constituents. The apostle Paul, under the setting of a Roman government who colonized…Continue reading Obeying A God-Established Government In Times of Crisis