Isang Mensahe sa Ating Mga Naghahangad Na Mamuno

Sumulat ako upang himukin ang mga nagpahayag ng interes sa pagtakbo para sa isang posisyon ng pamumuno. Dalangin ko na, tulad ni Haring Solomon, ang hangarin ninyo ay taimtim na maglingkod at mangalaga sa mga tao.1 Bilang isang pinuno, sigurado akong marami kang mahuhusay na ideya at intensyon para sa iyong mga nasasakupan. At pinahahalagahan…Continue reading Isang Mensahe sa Ating Mga Naghahangad Na Mamuno

Lord, I Pray for Our Government Leaders…

On September 3, 2020, Newsweek published an article which claimed that more than 10,000 Christians are asking Franklin Graham, the son of the famous Evangelist Billy Graham, to step down as Charity’s CEO. The reason? He went to the Republican National Convention and prayed for President Donald Trump. The Samaritan’s Purse was quick to explain…Continue reading Lord, I Pray for Our Government Leaders…