Believers Struggling with Sin: Are They Not Genuine Christians?

Somebody once commented that “while we are here on earth, it’s a daily fight with our sins, but we’re not slaves [to them] anymore.” This is also like saying, “While we are here on earth, it’s a daily fight with our sins; therefore, we’re not slaves of sin anymore.” Is this statement biblically sound? This is…Continue reading Believers Struggling with Sin: Are They Not Genuine Christians?

Isang Mensahe sa Ating Mga Naghahangad Na Mamuno

Sumulat ako upang himukin ang mga nagpahayag ng interes sa pagtakbo para sa isang posisyon ng pamumuno. Dalangin ko na, tulad ni Haring Solomon, ang hangarin ninyo ay taimtim na maglingkod at mangalaga sa mga tao.1 Bilang isang pinuno, sigurado akong marami kang mahuhusay na ideya at intensyon para sa iyong mga nasasakupan. At pinahahalagahan…Continue reading Isang Mensahe sa Ating Mga Naghahangad Na Mamuno